Tietojen palautus

Tiedostojen kansioiden palauttaminen aiemmasta versiosta